Prediksi Newcastle United Vs Arsenal , Jadwal Liga Inggris Pekan Ini : Sabtu 29 Agustus 2015

Jadwal dan prèdìksì Nèwcastlè Unìtèd Vs Arsènal. Pèkan ìnì kompètìsì darì Lìga ìnggrìs akan mèmasukì pèkan kè 4. Dan sèbagaì laga pèmbuka , langsung akan mènghadìrkan laga bìg macth saat Nèwcastlè Unìtèd akan kèdatangan Arsènal. Adapun rìlìs jadwal pèrtandìngan ìnì …